Välkommen!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Leksands Baseboll och Softbollklubb

Extra årsmöte 2 juli 18:00, möteslokalen på Siljansvallen!
2019-06-12 08:09
Välkommen på extra årsmöte den 2 juli kl. 18:00 i fotbollens möteslokal på Siljansvallen.

Dagordning 

Extra årsmöte 2 juli 2019

Tid: 18.00  1. Mötets öppnade
  2. Val av ordförande för mötet
  3. Val av sekreterare för mötet
  4. Val av rösträknare och att jämte ordförande justera protokollet
  5. Fastställande av dagordningen
  6. Fastställande av röstlängd för mötet
  7. Beslut om att mötet av det extra årsmötet är behörigen utlyst.
  8. Val av två suppleanter för en tid av ett år
  9. Fastställande av nya stadgar för föreningen

Förslag till stadgeändring:
Styrelsen konstituerar sig själv med ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. 

        10. Avslutning av mötet


Nyhetsarkiv
Spelschema 20192019-03-30 08:00
 
Huvudsponsorer
Övriga sponsorer